Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 NEW VENUE
Domotel Kastri

Χορηγοί

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

ICON Platforms – πλατφόρμα πιστότητας με χρήση μεθοδολογίας Enterprise Gamification
Η ICON Platforms είναι Ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία έργων σε 20 χώρες, εξειδικευμένη σε ολοκληρωμένες λύσεις loyalty campaigns με την μεθοδολογία enterprise gamification. Η προσφορά της εταιρείας ICON Platforms, αφορά στην παροχή καινοτόμων προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, των συνεργατών/ασφαλιστικών συμβούλων και των εργαζομένων, σε ένα ψηφιακό σύστημα πιστότητας και εφοδιάζουν την εταιρεία με πληροφορίες, που την βοηθούν να δημιουργήσει προσωποποιημένη σχέση επικοινωνίας με το κοινό. Ο κύριος στόχος είναι η άσκηση επιρροής στον καταναλωτή, στον συνεργάτη/ασφαλιστικό σύμβουλο ή στο εργαζόμενο, η επαύξηση της εμπειρίας του σε ένα multi-platform περιβάλλον, γιά την δημιουργία μακροχρόνιας συμπεριφοράς πιστότητας.

Η QIVOS, μέλος του ομίλου FF Group, είναι μια εταιρία marketing και τεχνολογίας που υλοποιεί επιτυχημένα και καινοτόμα έργα διαχείρισης πιστότητας πελατών (loyalty), συμβάλλοντας σημαντικά στην ανοδική πορεία των πωλήσεων. Με περισσότερα από 13 έτη δραστηριοποίησης στην αγορά και παρουσία σε 7 χώρες, το χαρτοφυλάκιο της QIVOS περιλαμβάνει περισσότερες από 35 εταιρείες παγκοσμίως.

  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Conferience is an interactive web-app facilitating direct interactive possibilities among speakers and audiences for events such as: lectures, presentations, conferences, polling, training courses, seminars, focus groups, research & (executive) meetings.

Γίνετε χορηγός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές παροχές της χορηγίας σας επικοινωνήστε απευθείας με την:

Νένα Γιαννακίδου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 112), fax: 210 6617 778, e-mail: nenag@boussias.com

  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR